Programació tardor

Obra: Pep Borràs Brustenga

Imatge: César Font